donderdag, 1. mei 2008 - 13:45

'Kritiek op Reker begrijpelijk, maar niet eerlijk'

(Elfvoetbal) De Raad van Commissarissen van PSV betreurt de kritiek op algemeen directeur Jan Reker, die middels een officiële verklaring 'niet eerlijk' genoemd wordt. Toch vindt de RvC het 'begrijpelijk' dat sommige mensen hem verantwoordelijk achten voor bepaalde zaken.

"Maar het gaat bijvoorbeeld te ver om hem aan te spreken op specifieke voetbalzaken, die immers de verantwoordelijkheid van de trainer en zijn staf betreffen. De RvC betreurt de commotie die losgebarsten is, sinds doelman Heurelho Gomes in een interview met Voetbal International keihard uithaalde naar Reker. De mate en vorm van commentaar doen schade aan de club en betrokkenen."

De RvC erkent dat er fouten zijn gemaakt. "De tijdelijke onrust en onduidelijkheden door diverse trainerswisselingen midden in het seizoen maakten het werkklimaat niet eenvoudig. Niettemin deden zich situaties voor waaruit lering getrokken moet worden voor de toekomst. De RvC staat volledig achter de belangrijke beslissingen die de directie heeft genomen. Wel zal in het vervolg extra aandacht worden besteed aan communicatieve aspecten en zullen meer duidelijke werkafspraken worden gemaakt om te voorkomen dat onnodige misverstanden ontstaan."

"PSV betreurt het dat personen met een lang en waardevol clubverleden tot de slotsom zijn gekomen dat er geen vertrouwensbasis meer bestaat, maar respecteert dit. PSV is een grote club, maar bestaat ook uit een relatief kleine organisatie, waarin wederzijds vertrouwen een absolute vereiste is om te kunnen opereren. De directie, onder leiding van Jan Reker, zet zich volledig in voor gezonde verhoudingen binnen de club: op sportief, financieel, commercieel en organisatorisch gebied. Dit beleid wordt breed gedragen binnen de club en we rekenen er dan ook op dat het vertrouwen binnen de club op korte termijn volledig hersteld wordt."
Categorie:
Tag(s):