maandag, 9. juni 2008 - 15:40

Kudde schapen gaat Schutterspark begrazen

Brunssum

Medio juni 2008 zal voor het eerst een schaapskudde het Schutterspark in Brunssum gaan begrazen. De schapen worden ingezet voor het beheer van het natuurgebied en verblijven in eerste instantie ongeveer drie weken in het Schutterspark. De kudde wordt ingezet door de Bosgroep die in opdracht van de gemeente Brunssum het Schutterspark beheert.

Begrazing met schapen is een beheermaatregel die voor veel terreinen tot optimale resultaten voor de natuur leiden. De begrazing wordt gestuurd zodat sommige plekken extra begraasd worden en andere juist minder of helemaal niet. Schapen maken hiermee meer afwisseling tussen de terreinen.

In het Schutterspark zullen de schapen vooral de oevers van de Rode Beek, de bospercelen en (deels) de hangvennen begrazen. Met de inzet van de schapen willen de gemeente en de Bosgroep de ontwikkeling van de Amerikaanse eik en de vogelkers remmen, ten gunste van inheemse boomsoorten. Ook leveren de schapen een bijdrage aan de verspreiding van zaden van zeldzame en waardevolle kruiden.

Verder zullen de schapen de bermen langs de paden begrazen, alsmede de skihelling. De kudde bestaat uit zo’n 250 schapen en zal ongeveer drie weken in het Schutterspark verblijven. Tot aan oktober keren de schapen nog tweemaal terug. Vervolgens wordt elk jaar bekeken of herhaling van het grazen/maaien door de schapen opnieuw nodig is.
Provincie:
Tag(s):