dinsdag, 23. september 2008 - 15:08

Kunstenaars strijden om plaats Lelystadse rotonde

Lelystad

In het kader van de herinrichting van het wegennet, is binnen de gemeente Lelystad het idee ontstaan de rotonden aan de buitenring te voorzien van markante herkenningspunten.

In het kader van de herinrichting van het wegennet, is binnen de gemeente Lelystad het idee ontstaan de rotonden aan de buitenring te voorzien van markante herkenningspunten. Herkenningspunten in de vorm van kunstobjecten die het voor de automobilist eenvoudiger moeten maken om zich in de stad te oriënteren én die er mede toe bijdragen dat de rotonden in Lelystad een eigen identiteit krijgen. Van de dertien beschikbare rotonden zijn vier rotonden bij de invalswegen aangewezen als landmark.

De gemeente Lelystad heeft voor dit project een selectie gemaakt uit een aanbod van meer dan honderddertig kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Vierentwintig zeer talentvolle kunstenaars gaan op vrijdag 3 oktober om 13.30 uur de strijd met elkaar aan in het stadhuis van Lelystad. Dit doen zij in de vorm van een tentoonstelling waarin zowel de schetsontwerpen als ook de maquettes worden gepresenteerd. Deze tentoonstelling is nog te zien in het stadhuis gedurende de maand oktober.

Een dergelijk groot project kan niet tot stand komen zonder financiële steun vanuit het bedrijfsleven. Ondernemers worden gevraagd om zich als sponsor van een van de kunstwerken aan te melden.

Enerzijds biedt dit garantie voor de realisering van het kunstwerk en anderzijds is het een uitstekende mogelijkheid om daarmee het eigen bedrijf op de kaart alsmede op de rotonde te zetten.
De sponsor maakt de keuze voor het kunstwerk en maakt tevens de keuze voor een van de beschikbare rotonden.

Zowel voor de kunstenaars als voor de gemeente Lelystad is de presentatie op vrijdag 3 oktober aanstaande cruciaal voor het welslagen van dit project.

Aansluitend aan de bijeenkomst vindt de City Marketing plaats. Evenals de vorige City Marketing bijeenkomst wordt ook ditmaal ruim aandacht aan het kunst op rotonden project gegeven.
Provincie:
Tag(s):