dinsdag, 9. december 2008 - 18:33

Kunststof afval: bakken of zakken?

Amsterdam

Gemeenten zijn verplicht om per 1 januari 2010 kunststof afval in te zamelen. Gemeenten moeten dan besluiten of ze aan bron- of nascheiding gaan doen. Bronscheiding wil zeggen dat gemeenten het afval apart inzamelen, nascheiding betekent dat scheiding pas na de inzameling wordt gedaan (vanuit de vuilniszak).

De VNG wil dat gemeenten tot uiterlijk 1 maart de tijd hebben om hun keuze te maken. Duidelijkheid over de vergoedingen maakt het voor de gemeenten pas mogelijk om een sluitend investeringsplan te maken.

Gemeenten moeten op verantwoorde wijze met het geld van de belastingbetalers omgaan. Indien gemeenten gedwongen worden de keuze eerder te maken dan de genoemde 1 maart, kan dat tot gevolg hebben dat inwoners dubbel betalen; als consument middels de verpakkingsbelasting en als lokale gebruiker middels de afvalstoffenheffing. Immers als de vergoeding voor het ingezamelde kunststof te laag is, worden de extra kosten voor de inzameling betaald uit de afvalstoffenheffing. De VNG wil dit absoluut voorkomen. Het doel van de verpakkingsbelasting is immers dat de consument mee betaalt voor het hergebruik van kunststof verpakkingen.
Categorie:
Tag(s):