maandag, 3. november 2008 - 19:58

Kunstwerk bij nieuw gemeentehuis van Westerveld

Havelte

Het college van burgemeester en wethouders van Westerveld heeft het ontwerp goedgekeurd voor het kunstwerk dat bij het nieuwe gemeentehuis in Diever komt te staan. Het ontwerp van kunstenaar Merijn Bolink uit Amsterdam is gekozen na een voordracht door de speciaal samengestelde commissie beeldende kunst nieuw gemeentehuis.

In deze commissie hebben zitting: de wethouder Cultuur van Westerveld, de architect van het nieuwe gemeentehuis, een vertegenwoordiger vanuit het cultuurfonds Westerveld en een adviseur van het Centrum Beeldende Kunst Drenthe. De commissie wordt ondersteund door de ambtenaar cultuur en de ambtenaar openbare groenvoorziening.

Het kunstwerk bij het nieuwe gemeentehuis wordt een sculptuur, bestaande uit twee bronzen boomstammen die zo met elkaar vergroeid zijn, dat ze een fragment van een DNA-molecule vormen. De huid van beide ‘stammen’ zullen twee verschillende soorten boomschors laten zien. De ene schors wordt gemaakt van kopergroen gekleurd patina, de andere schors van donkerbruin gekleurd patina. De dwarsverbindingen worden in contrasterende kleuren uitgevoerd.

Het ontwerp knipoogt naar de rechte boomstammen van larikshout waar het dak van het gemeentehuis op steunt maar zal ook vergelijkingen oproepen met bijvoorbeeld het verhaal over de Jakobsladder uit de Bijbel, de ontdekkingen in de wetenschap over de DNA streng of, heel gewoon, de vorm van het zoutje “wokkel�. Het ontwerp laat dus een duidelijke figuur zien, maar is tegelijkertijd ook een abstracte vorm.

Het kunstwerk wordt nu - op basis van het ontwerp - gemaakt door kunstenaar Merijn Bolink en wordt in april 2009 onthuld. Op dat moment wordt ook de definitieve vorm van het kunstwerk bekend.

Het kunstwerk wordt rechts voor de ingang van het nieuwe gemeentehuis geplaatst, dichtbij de poel. Aan de andere zijde van de poel, zijn plannen voor een levende DNAboom. Dit bij wijze van experiment. Het ontwerp is mede dankzij een subsidie voor schetsopdrachten van de provincie Drenthe tot stand gekomen.
Provincie:
Tag(s):