woensdag, 7. mei 2008 - 13:39

Kunstwerk op voorplein gemeentehuis Emmen

Emmen

De afgelopen 5 jaar heeft de gemeente Emmen succesvol gewerkt aan de afkoppeling van regenwater van de riolering. Deze succesvolle samenwerking tussen de gemeente Emmen, waterschap Velt en Vecht en waterschap Hunze en Aa’s wordt bekroond met een kunstwerk op het voorplein van het gemeentehuis.

In het kader van de Wet milieubeheer is het noodzakelijk dat de gemeentelijke riolering aan de zogenaamde basisinspanning voldoet. Dit betekent dat de vuiluitworp vanuit de riolering op het oppervlaktewater met 50% teruggebracht moet worden. De gemeente Emmen heeft toen, na een grondig onderzoek in samenwerking met de waterschappen Velt en Vecht en Hunze en Aa’s, er voor gekozen om te investeren in de riolering en zoveel mogelijk regenwater van de riolering af te koppelen.

In totaal is circa € 24.000.000,- geïnvesteerd in de gemeentelijke riolering, waarvan € 6.000.000;- door de waterschappen en € 15.000.000 door de gemeente. Het Rijk heeft een subsidie geleverd van € 3.000.000,- om het project succesvol te laten verlopen.

Op bestuurlijk niveau van de gemeente Emmen en waterschap Velt en Vecht is besloten om de succesvolle afronding te bekronen met een kunstwerk op het voorplein bij het gemeentehuis in Emmen. Vier kunstenaars hebben een voorstel ingediend bij de selectiecommissie, bestaande uit afgevaardigden van de gemeente Emmen en het waterschap. De commissie heeft unaniem gekozen voor het ontwerp van kunstenaar Wilma Kuil (zie bijlagen).

Het waterschap Velt en Vecht doet een bijdrage van € 40.000,- aan het kunstwerk, de gemeente Emmen € 100.000,-
Provincie:
Tag(s):