woensdag, 23. april 2008 - 16:28

Kwaliteit drinkwater vlak na oplevering nieuwbouw kan beter

Den Haag

Vlak voordat nieuwbouwwoningen worden opgeleverd is de kwaliteit van het drinkwater maar zelden goed. Het water bevat te hoge concentraties metalen en te veel bacteriën.

Aanscherpen van de regels, afspraken met installatiebedrijven en drinkwaterbedrijven en gebruiksadviezen (doorspoelen) voor nieuwe bewoners moeten dat probleem uit de wereld helpen. Dat schrijft minister Cramer van Milieu in de brief waarmee zij de Tweede Kamer het RIVM-rapport “Drinkwaterkwaliteit in nieuwbouwwoningen� toestuurt.

RIVM en KIWA onderzochten in opdracht van de VROM-Inspectie drinkwaterwatermonsters vlak vóór nieuwbouwwoningen werden opgeleverd. In vrijwel alle gevallen voldeed de kwaliteit niet aan de eisen voor goed drinkwater. Dat komt doordat installaties niet volgens de eisen waren aangelegd, doordat in het begin metalen vrijkomen uit de gebruikte materialen, bijvoorbeeld lood uit messinglegeringen, en doordat installaties niet voor gebruik worden doorgespoeld. Het probleem doet zich juist voor tijdens de eerste maanden na oplevering van nieuwbouwwoningen.

Hoewel in het algemeen geen sprake is van acute gezondheidsrisico’s, zijn de verontreinigingen toch ongewenst voor met name jonge kinderen en mensen met een zwakke gezondheid, constateert het RIVM.
Provincie:
Tag(s):