woensdag, 19. maart 2008 - 13:30

Kwaliteit straattaxi's onder de loep

Den Haag

Donderdag 20 maart tekenen staatssecretaris Huizinga van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de wethouders Verkeer van de G4 een convenant ter verbetering van de kwaliteit van de straattaxí’s. Dit heeft het ministerie woensdag laten weten.

In het zogenaamde Taxi convenant staan doelen en concrete maatregelen en projecten om tot die doelen te komen. Het convenant heeft een duur van 2 jaar en zal om het jaar geëvalueerd worden. Huizinga heeft hiervoor 2 miljoen euro uitgetrokken in de vorm van cofinanciering van projecten. De resultaten van de verschillende projecten worden gebruikt in de taxi visie.

Slecht imago
Het straattaxivervoer heeft een slecht imago vanwege vaak tekort schietende kwaliteit. Er is een onbalans tussen vraag en aanbod waardoor er spanningen kunnen ontstaan die de openbare orde en veiligheid kunnen verstoren.

Samenwerking met G4
Ook worden rij- en rusttijden en verkeersregels vaak onvoldoende nageleefd. Om deze situatie te verbeteren werken de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag samen met het ministerie aan een pakket maatregelen om de kwaliteit van de straattaxi op te krikken.

Pilot kwaliteitstaxi’s
Amsterdam is op 3 maart begonnen met een pilot naar standplaatsbeheer bij het Centraal Station. Alleen kwaliteitstaxi’s krijgen nog toegang tot de standplaats. Rotterdam zal een pilot uitvoeren ter verbetering van het imago van de taxibranche.

Elementen uit deze pilot kunnen zijn een cursus stratenkennis, een opfris cursus Nederlandse taal of een anti-agressie training. Ook wordt verkend of deze voorwaarden kunnen zijn voor de standplaatstoegang.

Utrecht verkent de mogelijkheden om innovatieve, ICT oplossingen in te zetten om vraag en aanbod op standplaatsen beter op elkaar te laten aansluiten. Den Haag richt zich in een pilot op een extra lokaal keurmerk in samenwerking met de lokale taxibranche. Zij zullen zich richten op gastvrijheid en een eventueel dynamisch route-informatiesysteem.
Provincie:
Tag(s):