dinsdag, 22. april 2008 - 17:12

Kwaliteitsimpuls voor zwakke- en risicoscholen in Amsterdam

Amsterdam

De schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en het Rijk hebben maandag
21 april een kwaliteitsakkoord ondertekend waarin de concrete aanpak is vastgelegd voor verbetering van zwakke- en risicovolle scholen in Amsterdam. Twee schoolbesturen, ASKO en As Siddieq, beraden zich nog of zij het kwaliteitsakkoord ondertekenen. Dit heeft de gemeente Amsterdam dinsdag laten weten.

Door bundeling van krachten willen de partijen ervoor zorgen dat de betrokken scholen naar oordeel van de inspectie in 2010 op orde zijn. In februari 2008 zijn de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen in het basisonderwijs gestart met een gezamenlijke aanpak van negentien zwakke en risicoscholen.

Met op de school afgestemde verbeteringen willen schoolbesturen en gemeente leerachterstanden wegwerken. De gemeente heeft hiervoor dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Doel is om een eind te maken aan het verschijnsel zwakke scholen in Amsterdam.

Scholen, gemeente en inspectie trekken hier samen op en het geld en energie wordt gericht ingezet op scholen waar de huidige verbetertrajecten nog ontoereikend zijn. Voor de zeer zwakke scholen op de lijst wordt nog bekeken of dit in alle gevallen haalbaar is. Kern van de aanpak is dat per school een analyse wordt gemaakt en een schoolspecifiek verbeterplan wordt opgesteld.

De toetsing, voortgangsbewaking en feedback gebeurt door een onafhankelijke expertgroep. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de plannen. De gemeente faciliteert de uitvoering van de verbeterplannen door middel van co-financiering. Het Rijk zet de Inspectie in voor intensieve controle en volgt en steunt waar mogelijk de ontwikkelingen.

De verbeteringen zijn gericht op het aanpakken van kerntaken (rekenen en taal) verbetering van de zorgstructuur, het verbeteren van de kwaliteit van de schoolleiding, het verbeteren van de kwaliteit van de leraren en het verbeteren van de kwaliteitszorg (monitoring van gegevens) en een goede aansluiting tussen school en leefomgeving.

De uitvoering van de verbeterplannen start met ingang van het nieuwe schooljaar. Wethouder Onderwijs Lodewijk Asscher: “De ondertekening van het kwaliteitsakkoord is een belangrijke stap en betekent dat we gezamenlijk aan de slag gaan om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Het gaat uiteindelijk om de kansen van kinderen. Maar liefst 21% van de kinderen verlaat in Amsterdam de basisschool met een aanzienlijke leerachterstand die vaak later niet meer wordt ingehaald�.
Provincie:
Tag(s):