maandag, 17. november 2008 - 9:38

Kwart miljoen kinderen afhankelijk van de bijstand

Den Haag

In 2007 behoorde ruim 7 procent van de kinderen in Nederland tot 18 jaar tot een huishouden dat minstens een maand afhankelijk was van de bijstand. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het betreft in totaal iets meer dan 250 duizend kinderen. Kinderen tot 5 jaar waren iets minder vaak afhankelijk van de bijstand dan oudere kinderen.

De afhankelijkheid van de bijstand is bij niet-westers allochtone kinderen veel groter dan gemiddeld. Ongeveer 30 procent van alle kinderen van Marokkaanse, Antilliaanse of overige niet-westerse afkomst behoorde in 2007 tot een huishouden met een bijstandsuitkering. Onder Turkse en Surinaamse kinderen was dat aandeel iets lager, circa 20 procent. De bijstandsafhankelijkheid was met iets meer dan 3 procent het laagst bij autochtone kinderen. Een reden voor de verschillen is dat er relatief meer bijstandsuitkeringen worden verstrekt aan niet-westerse allochtonen, waar ook het aantal kinderen per gezin vaak groter is dan bij autochtonen.

In de vier grootste gemeenten leven kinderen duidelijk vaker van de bijstand dan in de overige gemeenten. Bijna een kwart van de kinderen in Rotterdam van 0 tot 18 jaar was in 2007 afhankelijk van een bijstandsuitkering, gevolgd door bijna een vijfde van de kinderen in Amsterdam. In de vier grote steden wonen naar verhouding ook meer allochtone kinderen dan in de overige gemeenten.
Categorie:
Tag(s):