maandag, 14. januari 2008 - 16:47

Laag ziekteverzuim onder ambtenaren gemeente Bergen

Bergen

Het ziekteverzuim bij de gemeente Bergen is weer gedaald. Was het verzuimpercentage in 2006 al gering, 2,47%, in 2007 is het nog verder gedaald naar 2,22%. Landelijk lag het percentage in 2006 bij gemeenten gemiddeld op circa 5,6%. Het landelijke percentage 2007 is nog niet bekend, meldt de gemeente Bergen.

De Noord-Limburgse gemeente heeft sinds 2004 te maken met een dalende tendens. Het percentage lag ook in 2004 al onder het landelijk gemiddelde, maar bedroeg toch nog 4,1%. In 2005 bedroeg het percentage 3,6%. De afgelopen vier jaar is dit toch al lage cijfer dus met de helft afgenomen.

De gemeente Bergen vindt dat (het voorkomen van) ziekte bij werknemers serieus genomen moet worden en dat maatwerk hierbij van belang is. De gemeente streeft daarom naar goede contacten tussen medewerkers, een juiste inzet van de bedrijfsarts en zoekt naar mogelijke middelen ter voorkoming van (volledige) uitval door ziekte.

Personeelsbeleid, waaronder goede arbeidsomstandigheden, staat hoog in het vaandel bij de gemeente Bergen. Zo worden instructies gegeven bij het instellen van de werkplek en creatieve oplossingen bedacht om (gedeeltelijk) zieke medewerkers bij te staan. Niet alleen de Wet verbetering Poortwachter, maar zeker ook de continue aandacht voor de medewerkers hebben tot het lage aantal zieke medewerkers geleid. De gemeente is hier trots op en doet al het mogelijke om deze tendens vast te houden.

Ook landelijk gezien neemt het ziekteverzuimpercentage sinds de Wet verbetering Poortwachter (1998) af. Doel van deze wet is dan ook om onnodig ziekteverzuim en onnodige instroom van arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):