woensdag, 2. januari 2008 - 14:31

Laagst aantal misdrijven IJsselland in vier jaar tijd

De regio IJsselland heeft in 2007 het laagst aantal misdrijven in vier jaar tijd geregistreerd. Dit blijkt uit de misdaadcijfers van 2007 die de politie IJsselland woensdag heeft gepresenteerd.

Met een daling van maar liefst 7,3% ten opzicht van 2006 zijn in vier jaar tijd 3.471 minder misdrijven gepleegd. Kijkend naar andere politieregio’s in Noord- en Oost-Nederland is IJsselland één van de veiligste regio’s.

De meest opvallende dalingen werden veroorzaakt door het aantal fietsendiefstallen, auto-inbraken, bedrijfsinbraken en straatroven. Deze daalden ten opzichte van 2006 met respectievelijk 19%, 15%, 23% en 29%. Ook deze totalen waren de laagste in vier jaar tijd.

Fietsen veelvuldig gecontroleerd
Fietsendiefstal is een veel voorkomende vorm van criminaliteit die door de politieteams regiobreed is opgepakt door veel meer fietsen te controleren tijdens de dagelijkse surveillance. Bij iedere staandehouding van een fietser – of dit nu bij een fietsverlichtingscontrole of in verband met een andere overtreding was – werd iedere fiets standaard gecontroleerd op mogelijke afkomst van diefstal.

Ook van geparkeerde fietsen, waarbij bijvoorbeeld het originele slot verwijderd was of anderszins opvallende zaken werden waargenomen, werden de framenummers nagetrokken. Als een fiets inderdaad als gestolen staat geregistreerd wordt de berijder of houder hiervan altijd aangehouden op verdenking van heling.

Dit heeft als effect dat veel mensen – ook al hebben ze te goeder trouw de fiets gekocht – voorzichtiger worden met het kopen van een fiets via een ander kanaal dan de fietsenmaker. En als mensen minder snel via deze andere wegen een fiets kopen, dan wordt het voor de ‘dief’ ook lastiger om zijn gestolen fiets weer van de hand te doen. Immers: geen heler geen steler!

Mountainbikers
In veel gebieden in IJsselland wordt er inmiddels gewerkt met politieagenten op mountainbikes. Deze ‘bikers’ komen vaak op dezelfde plekken, hebben een hoge zichtbaarheid (gevoel dat er veel politie op straat is) en komen veelvuldig in contact met het publiek.

Dit heeft een sterk remmend effect op de zogenaamde ‘gelegenheidsdief’ die een fiets wil stelen of een auto wil kraken. Daarnaast krijgen de bikers ook meer informatie door hun ‘open’ en toegankelijke houding naar het publiek, waardoor er goed zicht ontstaat op het criminaliteitsbeeld.

Samenwerking beveiligingsbedrijven
Door de intensivering van de samenwerking met beveiligingsbedrijven en ondernemers heeft de Politie IJsselland in 2007 het aantal bedrijfsinbraken kunnen terugbrengen. Ook in 2008 zal de politie deze samenwerking blijven zoeken.

Meer controles op niet handsfree bellen
Het aantal verkeersdoden heeft zich in 2007 gehandhaafd op een relatief laag niveau (21), ten opzichte van de jaren vóór 2006. Vorig jaar daalde dit aantal voor het eerst spectaculair. Het aantal verkeersslachtoffers dat in het ziekenhuis behandeld moest worden neemt echter toe.

Landelijk wordt regelmatig onderzocht wat hiervan de oorzaken zijn. Opvallend is dat het niet handsfree bellen vaak een aanwijsbare oorzaak bij verkeersongevallen is. Daarom is er op 1 september 2007 een landelijke pilot gestart, waarbij korpsen extra toezicht houden op deze verkeersovertreding door 40 uur per week extra te controleren met een onopvallende politiemotor.

Het aantal processen-verbaal voor deze overtreding steeg daardoor in 2007 met ruim 218%; van 362 naar 1.153. De pilot loopt op 1 januari 2008 af, maar Politie IJsselland gaat gewoon door met deze controles, waarvan de overtreding zo overduidelijk de verkeersveiligheid raakt.

Toename jeugdige verdachten
Het aantal jeugdige verdachten is in 2007 toegenomen. Met name jeugd tussen de 12 en 17 jaar heeft zich – meer dan voorgaande jaren – schuldig gemaakt aan het plegen van misdrijven. Het aantal aangehouden verdachten in deze leeftijdscategorie steeg van 781 in 2006 naar 1.071 in 2007.

De meest voorkomende delicten waren mishandeling en vernieling. Deze toename baart Politie IJsselland enige zorg. Geweldsplegingen en vernielingen door jeugdigen lijken steeds vaker plaats te vinden onder invloed van alcohol. Politie IJsselland investeert vanaf begin 2006 in de aanpak van alcoholmisbruik door jongeren. Inmiddels onderkennen alle gemeenten het probleem en wordt dit gezamenlijk aangepakt. De aard en omvang van het gebruik van alcohol en de daaraan gerelateerde strafbare feiten worden in kaart gebracht.

Daarnaast is begin 2007 op initiatief van Politie IJsselland een gezamenlijk Projectplan Alcoholmatiging Jeugd Regio IJsselland tot stand gekomen. Hierin zijn concrete doelstellingen en activiteiten benoemd om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Ook de komende jaren zal Politie IJsselland blijven investeren in het terugdringen van jeugdcriminaliteit.

Meer aangehouden verdachten geweld
Hoewel het totale geweldscijfer over 2007 zich gestabiliseerd heeft (3.470 in 2006 en 3.466 in 2007), heeft de politie IJsselland 70% van de geweldszaken opgehelderd! Dit was in 2006 bijna 62%, wat een aanzienlijke stijging betekent in 2007. Ook hebben we bijna 13% meer verdachten aangehouden. Dit aantal steeg van 1.818 naar 2.054.

Verbaal en fysiek geweld tegen politiemensen
Politie IJsselland accepteert geen agressief en gewelddadig gedrag tegen haar medewerkers en hanteert wat dat betreft een zero-tolerance beleid. Dit betekent dat proces verbaal wordt opgemaakt als een politiemedewerker wordt beledigd of bedreigd of als fysiek geweld wordt gebruikt.

Dit beleid heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een verdubbeling van het aantal processen verbaal voor verbaal geweld tegen politiemensen (262 gevallen). Het aantal processen verbaal voor fysiek geweld tegen politiemensen is licht gestegen (55 gevallen). Het zero-tolerance beleid wordt in 2008 krachtig voortgezet.
Provincie:
Tag(s):