dinsdag, 15. april 2008 - 10:11

Laatste asfalteringswerkzaamheden Ids Wiersmastrjitte Brantgum

Brantgum

Van maandag 21 april tot en met vrijdag 25 april is de provinciale weg N356 ter hoogte van de bebouwde kom Brantgum afgesloten voor alle doorgaand verkeer. In deze week wordt de laatste laag asfalt op de Ids Wiersmastrjitte aangebracht. Het verkeer kan dan gewoon gebruik maken van de Ids Wiersmastrjitte.

Deze laag asfalt heeft verschillende kleuren en krijgt een bestratingmotief om de kom te benadrukken en het verkeer te stimuleren om hun snelheid aan te passen. Als de werkzaamheden op vrijdag 25 april niet zijn afgerond, werkt de aannemer in de week daarop door.

De asfalteringswerkzaamheden zijn de laatste stappen in de voltooiing van de herinrichting van de bebouwde kom Brantgum. In november 2007 is aannemer Jansma in opdracht van de provincie Friesland begonnen met de reconstructie. Weggebruikers moeten na de herinrichting het gevoel krijgen dat ze een dorp binnen rijden en daardoor hun snelheid aanpassen. Om de snelheidsbeperking te stimuleren zijn drempels aangelegd bij de komgrenzen en bij de kruising met de Ringwei. Daarnaast is de weg versmald en zijn er kleurverschillen aangebracht in het asfalt.
Provincie:
Tag(s):