donderdag, 12. juni 2008 - 10:55

Landelijk systeem voor jeugdige criminelen

Den Haag

Er komt een landelijk systeem waarmee de politie kan signaleren of kinderen die met de politie in contact komen, de kans lopen later op het criminele pad terecht te komen. Door vroegtijdig in te grijpen en deze kinderen in contact te brengen met de jeugdhulpverlening, kan een criminele carrière voorkomen worden. Minister Ter Horst stelt 270.000 euro beschikbaar voor het systeem.

Van de kinderen tot en met twaalf jaar die om welke reden dan ook met de politie in contact komen, groeit maar een kleine groep door naar volwassen criminelen. Maar deze kleine groep is wel verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de jeugdcriminaliteit. In een proef bij drie politiekorpsen in Gelderland is een systeem ontwikkeld om deze kinderen vroegtijdig in beeld te krijgen.

Om te beginnen haalt de politie de kinderen uit de computer met wie contact is geweest: als verdachte of als slachtoffer of getuige. Vervolgens brengt de politie in kaart welke kinderen gedrag vertonen dat wijst op problemen. De gegevens worden gekoppeld aan informatie over de thuissituatie van het kind: heeft het een criminele ouder, broer of zus, of is er sprake van huiselijke ruzies of geweld. Uiteindelijk krijgt het kind een code: wit (geen risico), geel (opkomend risico), oranje (probleemkind of probleemgezin) of rood (alarm, criminaliteit). Op basis van deze analyse kan de jeugdhulpverlening met de kinderen aan de slag.

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft het systeem wetenschappelijk onderzocht. Het systeem blijkt betrouwbaar te zijn, de voorspellende waarde van de methode is aangetoond. Daarom heeft de minister besloten dit najaar een vergelijkbare screeningsmethode landelijk in te voeren. Eind 2009 zullen alle politiekorpsen ermee werken.
Provincie:
Tag(s):