zaterdag, 27. september 2008 - 16:19

Landelijke-controle levert 34 rijverboden op

Driebergen

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft in samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en participatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer vrijdag 26 september 2008 op vier verschillende locaties controles gehouden op vrachtwagens en bussen.

Eén op de vijf (22,5 %) gecontroleerde chauffeurs moesten hun transport stopzetten en ruim twee op de vijf (43,7 %) waren in overtreding. In totaal zijn er 151controles ( 127 vrachtauto’s en 24 autobussen) uitgevoerd, waarbij 66 overtredingen zijn geconstateerd (44 %). In 21 gevallen werd een bevel tot staking van de arbeid opgelegd en 13 keer werd een maatregel toegepast (rijverboden). Van buitenlandse overtreders is in totaal voor 6400 Euro aan boetes geïnd.

De controles vonden, strategisch verdeeld, plaats langs de hoofdtransportassen in Nederland. Electronisch Verkeers Toezicht van de Verkeerspolitie van het KLPD heeft snelheidscontroles uitgevoerd met als doel krachtige indicaties te verkrijgen van onjuiste werkingen van snelheidsbegrenzers.

De doelstellingen van deze controles zijn o.a.:
Vermindering van het aantal verkeersongevallen door het verhogen van de verkeersveiligheid, opsporen van (vervoers-) criminaliteit, verbeteren van operationele samenwerking tussen Europese verkeerspolitiekorpsen en gerelateerde opsporingsdiensten.

Meer dan 25 % (39 x) van de geconstateerde overtredingen betroffen het niet nakomen van de bepalingen van de arbeidstijdenwet. In 21 gevallen (14 %) werd een bevel tot staking van de arbeid opgelegd wegens overtreding van de rusttijd (15), rijtijd (4) en manipulatie van de controlemiddelen (2).
Provincie:
Tag(s):