maandag, 17. maart 2008 - 14:28

Landelijke invoering videoconferentie

Den Haag

Alle rechtbanken, alle detentiecentra voor vreemdelingen en de grootste Huizen van Bewaring worden uitgerust met apparatuur voor videoconferentie. Hierdoor wordt het mogelijk gedetineerde verdachten, vreemdelingen en getuigen en deskundigen in het buitenland op afstand te horen via een directe beeld- en geluidsverbinding.

Het ministerie van Justitie en de Raad voor de rechtspraak hebben deze afspraak gemaakt naar aanleiding van de resultaten van de kosten-batenanalyse die voorafgaand aan de invoering is uitgevoerd. Deze analyse, die is verricht onder regie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, maakt duidelijk dat de invoering besparingen kan opleveren.
Provincie:
Tag(s):