vrijdag, 29. februari 2008 - 18:32

Landelijke naturalisatiedag voortaan op 15 december

Den Haag

De nieuwe landelijke naturalisatiedag wordt met ingang van dit jaar voortaan 15 december, officieel ook Koninkrijksdag. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie, mede namens minister Hirsch Ballin van Justitie, minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de wijziging van de datum van 24 augustus naar 15 december.

Met de wijziging komt het kabinet tegemoet aan de wens van de gemeenten, van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Provincie:
Tag(s):