dinsdag, 15. april 2008 - 13:15

Landelijke start schriftelijk Verkeersexamen in Urk

Urk

Op donderdag 17 april maken circa 200.000 basisschoolleerlingen het schriftelijk Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Bijna alle leerlingen uit groep 7 of 8 van alle basisscholen in Nederland doen hieraan mee.

Maar dit jaar maken ook circa 1000 scholieren uit het voortgezet onderwijs het examen. Hiermee wil Veilig Verkeer Nederland laten zien dat verkeerseducatie niet na de basisschool moet stoppen, maar ook op het voortgezet onderwijs noodzakelijk is.

Landelijke start in Urk
Het landelijke startmoment van het schriftelijk Verkeersexamen vindt dit jaar plaats op de Koningin Wilhelminaschool in Urk. Om 10.00 uur worden de leerlingen van groep 7 en andere aanwezigen welkom geheten door Joop Goos (directeur Veilig Verkeer Nederland) en de heer Kroon (burgemeester van Urk). Vervolgens maken de leerlingen het Verkeersexamen.

Vóór de aftrap in Urk zullen meer dan honderd scholieren van Scholengemeenschap Huizermaat in Huizen het Verkeersexamen al maken. De resultaten van de scholieren worden vergeleken met die van de basisschoolleerlingen. Om 11:30 uur maakt Joop Goos in Urk de uitslag bekend en zal blijken wie het examen beter heeft gemaakt: de basisschoolleerlingen of de scholieren van het voortgezet onderwijs.

Verkeerseducatie ook na de basisschool
Het Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland stimuleert verkeerseducatie op scholen en bereidt kinderen al zesenzeventig jaar voor om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Maar kinderen zijn bij het verlaten van de basisschool nog geen ervaren verkeersdeelnemers die foutloos aan het verkeer kunnen deelnemen.

Verkeerseducatie mag daarom niet stoppen na de basisschool. Want verkeersongevallen zijn nog altijd doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen van 12 tot 15 jaar. Kinderen in die leeftijdsgroep gaan over grotere afstanden fietsen en krijgen dus vaker te maken met druk verkeer en ingewikkelde verkeerssituaties. Ernstige ongevallen met fietsende kinderen gebeuren vrijwel altijd bij aanrijdingen met auto’s en vrachtauto’s. Speciale aandacht voor dodehoekongevallen blijft noodzakelijk.

Theorie én praktijk
Theoretische kennis is geen garantie voor veilig gedrag in het drukke hedendaagse verkeer. Voor veilige verkeersdeelname blijkt vooral praktijkervaring een voorwaarde. Die ervaring moeten kinderen krijgen door veel te oefenen; eerst onder begeleiding en later zelfstandig.

Veilig Verkeer Nederland vindt dat er meer aandacht moet komen voor praktijkgerichte verkeerseducatie; zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs. De praktijklessen moeten vooral gericht zijn op het verkrijgen van inzicht.
Provincie:
Tag(s):