dinsdag, 22. april 2008 - 10:07

Langdurige werkeloosheid neemt af

Amsterdam

De afgelopen jaren is de werkloosheid fors gedaald. Aanvankelijk daalde vooral het aantal kortdurig werklozen. In 2007 daalde juist het aantal langdurig werklozen sterker.

De daling van het aantal werklozen komt door de gunstige economie. Vanaf 2005 daalde vooral het aantal mensen dat korter dan een jaar werkloos was. In 2007 is er juist een forse daling van het aantal langdurig werklozen. Het aantal mensen dat één jaar of langer werkloos was, daalde van 184 duizend in 2006 naar 144 duizend in 2007. Toch is nog steeds ruim 40 procent van de werklozen langdurig werkloos.

In 2007 waren 50 duizend ouderen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar werkloos. Van hen waren er 39 duizend (78 procent) een jaar of langer werkloos. Het merendeel daarvan, 25 duizend, is twee jaar of langer werkloos. Ter vergelijking: 80 duizend jongeren (15 tot 25 jaar) waren werkloos, van wie 69 duizend kortdurig. Er zijn dus meer jongeren werkloos, maar anders dan bij ouderen is deze werkloosheid van korte duur.
Categorie:
Tag(s):