vrijdag, 4. juli 2008 - 10:26

Leek sluit nieuw contract af voor leerlingen-vervoer

Leek

Met ingang van 1 augustus 2008 heeft de gemeente Leek een nieuw contract voor het leerlingenvervoer. Vanaf dan zal Taxi Nuis leerlingen uit de gemeente Leek naar scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vervoeren. Een deel van het leerlingenvervoer richting de stad Groningen zal in onderaanneming door Personen Vervoer Groningen worden verzorgd.

Het contract met de huidige vervoerder loopt af op 1 augustus 2008. In het kader van de Europese regelgeving moest het leerlingenvervoer opnieuw Europees te worden aanbesteed. Op basis van vooraf vastgelegde gunningscriteria heeft de gemeente besloten het leerlingenvervoer te gunnen aan Taxi Nuis. Het gaat in eerste instantie om een contract voor twee jaar, waarbij de mogelijkheid bestaat om het contract 3 maal te verlengen met een jaar.

In de laatste week van de schoolvakantie zullen de chauffeurs kennis maken met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Indien de ouders/verzorgers in verband met bijvoorbeeld vakantie niet aanwezig zijn zal er geprobeerd worden in het weekend vooraf nog kennis te maken.
Provincie:
Tag(s):