vrijdag, 21. november 2008 - 9:52

Leek vervangt brug de Oostwolmer draai

Oostwold

Eind deze maand starten de werkzaamheden voor vervanging van de brug de Oostwolmer draai over het Hoendiep bij de Kerkeweg in Oostwold. Er komt een de noodbrug en de oude brug wordt gesloopt. Na de kerstvakantie start de nieuwbouw van de brug. Afhankelijk van de winter, zal de brug vóór de start van het vaarseizoen op 1 mei 2009 worden opgeleverd.

Tijdens de bouwwerkzaamheden is er een noodbrug beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Voor al het overige verkeer is de brug gestremd. Ter plaatse is voor het autoverkeer een omleidingsroute ingesteld. De overlast voor het doorgaande verkeer op het Hoendiep zal tot een minimum beperkt blijven.

De nieuwe brug zal qua uiterlijk en vormgeving sprekend lijken op de brug bij de Poffert die 2 km verderop ligt over het Hoendiep. De nieuwe brug betekent een verbetering voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer. Zo is de rijbaan op de brug breder en de doorvaartbreedte vergroot. Daarnaast is de brug elektrisch te bedienen en voorbereid voor afstandbesturing in de toekomst.
Provincie:
Tag(s):