woensdag, 11. juni 2008 - 20:54

Leergeld krijgt subsidie om armoede op school tegen te gaan

Emmen

Het college van Emmen heeft stichting Leergeld een subsidie van € 32.000
toegekend. Het geld wordt ingezet om zoveel mogelijk schoolgaande
kinderen deel te laten nemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. De subsidie maakt onderdeel uit van de campagne ‘Emmen maakt meer
mogelijk voor minima’.

Het komt steeds vaker voor dat schoolgaande kinderen om financiële redenen niet of weinig aan schoolse en buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen, bijvoorbeeld aan een schoolkamp of excursie. Leergeld wil deze financiële belemmering oplossen zodat de dreiging van sociaal isolement wordt verminderd of voorkomen. De gemeente Emmen is van mening dat iedereen in de samenleving moet kunnen participeren. De subsidie van Leergeld sluit op deze doelstelling aan.

Deze subsidie van Leergeld maakt onderdeel uit van de campagne ‘Emmen
maakt meer mogelijk voor minima’, waarbij de gemeente Emmen het
ondergebruik van inkomensondersteunende regelingen wil tegengaan. Andere regelingen die in de komende periode bij mensen met een laag inkomen onder de aandacht worden gebracht zijn onder andere ‘computers voor minima’ en de Stimuleringsregeling voor sociaal-culturele activiteiten.
Provincie:
Tag(s):