zondag, 2. november 2008 - 17:57

Leerlingen aan het werk met de Zeeuwse Canon

Middelburg

Terwijl de discussie over de onderwerpen binnen de Zeeuwse Canon nog in volle gang is, gaan leerlingen van basisschool De Uilenburch in Middelburg vanaf 4 november aan de slag met de educatieve vertaling ervan: ‘Vensters op Zeeuws Erfgoed’. Zes vensters uit de Zeeuwse Canon zijn gepresenteerd in de Erfgoedmobiel, de verrijdbare tentoon-stellingsunit van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

De Erfgoedmobiel staat voor drie weken bij De Uilenburgh opgesteld. Leerlingen onderzoeken in de tentoonstellingsunit wat zich in verschillende tijdsperiodes in Zeeland afspeelde. Na afloop van hun onderzoek stellen zij zelf een venster samen over de eigen omgeving.

Minister Plasterk kondigde in juli 2007 aan dat de Canon van Nederland vanaf schooljaar 2009-2010 wordt opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Alle leerlingen van 8 t/m 14 jaar worden vertrouwd gemaakt met de vijftig ‘vensters’ van de Canon. Die vensters tonen hoe Nederland is gevormd tot het land waarin we nu leven. Zij geven de belangrijkste feiten en gebeurtenissen van de vaderlandse geschiedenis. In bijna alle provincies krijgt de landelijke Canon een educatieve provinciale vertaling. Scholen in Zeeland kunnen daar vanaf november dus mee aan de gang.

De zes vensters laten ieder een periode zien uit de Zeeuwse geschiedenis: Romeinen in Zeeland, middeleeuwse handelsknooppunten, de Tachtigjarige Oorlog, de VOC, de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp. Tijdens de voorbereidingen is er samengewerkt tussen het Zeeuws Archief en de SCEZ. Steeds zijn keuzes gemaakt voor een tijdsperiode en de invulling daarvan. Er is daarbij gekozen voor een spreiding van tijdsperiodes en onderwerpen door de hele provincie heen.

Iedere regio kan in ieder geval met één van de onderwerpen uitvoeriger aan de slag. Museum- en archiefbezoeken, of bezoeken aan erfgoedsporen in de omgeving, kunnen daarbij gekoppeld worden aan het werken met dit project.

In de Erfgoedmobiel zijn de zes vensters door rolgordijnen afgedekt. Bij het openen van de gordijnen worden voorwerpen, videobeelden, geluidsfragmenten, foto’s en archiefstukken zichtbaar. De leerlingen mogen tijdens het maken van hun opdrachten ook sommige voorwerpen vastpakken. Leskisten met voorwerpen en bijbehorende opdrachten maken het verder mogelijk om nog dieper op een aantal onderwerpen in te gaan.
Provincie:
Tag(s):