maandag, 3. maart 2008 - 9:51

Leerlingen ’t Heidemeer krijgen tijdelijk onderkomen

Hoogezand - Sappemeer

In goed overleg tussen de school, de verzekeraar en de betrokken gemeentelijke afdelingen zijn de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting van leerlingen van basisschool ’t Heidemeer op korte termijn onderzocht. Besloten is om de school tijdelijk in een deel van het leegstaande gebouw van het AJC aan de Erasmusweg te huisvesten. Dit omdat ’t Heidemeer door brand is getroffen.

De peuterspeelzaal wordt tijdelijk in de Theo Thijssenschool in Sappemeer ondergebracht. Op de locatie aan de A. Bosscherstraat blijven drie groepen leerlingen in de onbeschadigde leslokalen naast de school.

In de afgelopen dagen zijn de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om in een veilige omgeving onderwijs te kunnen geven. Zo zijn de noodzakelijke ruimtes schoongemaakt en zijn de nutsvoorzieningen hersteld. In overleg met de brandweer zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht.

De inrichting van het gebouw met meubilair en onderwijsleermiddelen wordt op dinsdag 4 maart afgerond. Woensdag 5 maart wordt gestart met het reguliere onderwijs. Voor het vervoer van de locatie A. Bosscherstraat naar de Erasmusweg (3,5 km) worden bussen ingezet.Over ongeveer twee maanden is het behouden gebleven gedeelte van de school zover mogelijk weer in de originele staat teruggebracht. Dan kunnen we acht groepen kinderen op hun vertrouwde locatie huisvesten. We verwachten dat met de herbouw van het verwoeste gedeelte van de school langere tijd gemoeid is. We onderzoeken nu de mogelijkheden om vier kleutergroepen en de peuterspeelzaal in deze tijd in nabijheid (loopafstand) van de school te huisvesten.
Provincie:
Tag(s):