donderdag, 17. januari 2008 - 8:25

Leerlingen groeien in de leertuin

Heerlen

Het Citaverde College Heerlen probeert al jaren een uitnodigende en zo natuurlijk mogelijke leeromgeving voor haar leerlingen te creëren. Een omgeving waarin de leerling zich veilig en gerespecteerd kan voelen en eenieder zijn / haar kwaliteiten en talenten optimaal kan ontplooien.

Hier ligt een van de krachten van het Citaverde College: leerlingen helpen een optimale ontwikkeling door te maken. Dit wordt treffend verwoord in de slogan ‘Beleef je eigen groei’. Getuige het nog steeds groeiende aantal leerlingen in zowel het VMBO als het MBO slaagt het Citaverde College Heerlen hierin wonderwel. Nu introduceert het Citaverde College de leertuin.

De nieuwste loot aan de vernieuwingsboom van het College is de leertuin. Hoewel je dat bij een groene school wel zou denken, is hier geen sprake van een tuin met bloemen, bomen en planten. Het gaat om een grote lichte multifunctionele ruimte voorzien van flexibel meubilair en nieuwe snufjes op ICT -gebied, waarin meerdere klassen onder begeleiding van docenten kunnen werken aan diverse opdrachten om zodoende hun sociale en leervaardigheden te verbeteren.

Een dergelijke grote ruimte kon nu gerealiseerd worden omdat het toenemende leerlingenaantal een uitbreiding met een nieuwe vleugel noodzakelijk maakte.

Het werken in een groot ‘lokaal’ biedt naast organisatorische, ook onderwijskundige voordelen. Zo haalt het Citaverde College Heerlen het beste uit de leerlingen en laat ‘IK®’ zijn eigen groei beleven.

De vakoverstijgende projecten komen beter tot hun recht. Er zijn continu meerdere docenten beschikbaar, die adequaat kunnen reageren op de leerlingen. Een uitstekende bijkomstigheid: Lesuitval wordt beperkt, omdat er altijd docenten beschikbaar zijn en leerlingen zelfstandig aan het werk zijn.
Provincie:
Tag(s):