donderdag, 22. mei 2008 - 9:48

Leerlingen VO adviseren college

Kollum

Op donderdag 22 mei vinden in het gemeentehuis in Kollum presentaties plaats van leerlingen van het Voortgezet Onderwijs in Kollum. Leerlingen van het Lauwerscollege en Piter Jelles !mpulse hebben van wethouder Hogendorp een vraag gekregen. Deze vraag staat in het teken “hoe zorgen we dat de Gemeente Kollumerland c.a. in 2020 energieneutraal is�.

De leerlingen hebben onderzocht hoe de gemeente de communicatie richting inwoners over genoemd onderwerp, het best kan aanpakken. Middagvoorzitter is de heer Kees Siderius van IVN.
De bekende weerman Erwin Kroll begeleidt de jeugd bij de presentaties.

’s Avonds vindt een Lagerhuisdebat plaats met als thema: “Een warme wereld, wij dragen niet bij!� De gemeente wil graag horen hoe de inwoners en andere betrokkenen denken over hoe Kollumerland c.a. in 2020 energieneutraal kan zijn. Aan de hand van stellingen probeert Erwin Kroll er achter te komen welke oplossingen er onder het publiek leven.

De presentaties van de leerlingen en de debatavond staat in het teken van de Groene Week Kollumerland (van 19 tot en met 24 mei 2008). Deze week staat volledig in het teken van duurzaamheid. Door middel van een aantrekkelijk programma worden zoveel mogelijk inwoners erbij betrokken.
Provincie:
Tag(s):