dinsdag, 11. november 2008 - 9:41

Leeuwarden doet proef met MediaMoverbus

Leeuwarden

Op initiatief van de brede school Oud Oost en de gemeente Leeuwarden vindt in het Leeuwarder stadsdeel Oud Oost een proef plaats met de MediaMoverbus. De MediaMoverbus is een moderne versie van de bibliobus, en wordt verzorgd door Bibliotheek Midden-Fryslân.

In de periode tot en met eind december 2008 rijdt de MediaMoverbus langs alle scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en naschoolse opvang in de wijk. Hiermee wordt de nadrukkelijke wens van het stadsdeel Oud Oost voor een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheekvoorziening in de wijk getoetst. Het doel van dit initiatief is het stimuleren van leesvaardigheid en leesplezier voor kinderen van 2 – 12 jaar.

De nieuwe MediaMoverbus is niet te vergelijken met de oude bibliobus. Deze nieuwe bus is een zogenaamde doelgroepvoorziening. De inrichting is flexibel met bijvoorbeeld speciale kasten met jeugdboeken voor de standplaatsen bij scholen. In zeer korte tijd kan de bus worden aangepast aan iedere gewenste doelgroep.
Provincie:
Tag(s):