woensdag, 27. februari 2008 - 12:04

Leeuwarders krijgen flinke verlaging afvalstoffenheffing

Leeuwarden

Begin maart ontvangen alle huishoudens in Leeuwarden de gemeentelijke aanslag voor afvalstoffenheffing. Met een verlaging van 6,10% voor één- en meerpersoonshuishoudens betekent dit een flinke daling ten opzichte van 2007.

De verlaging is een rechtstreeks gevolg van de lagere verwerkingsprijs van rest- en gft-afval ten opzichte van 2007. Maar ook doordat de Leeuwarder bevolking met grofvuil steeds beter de weg naar de Milieustraat weet te vinden zijn de kosten voor de verwerking van ongescheiden grofvuil gedaald. In de gemeente Leeuwarden wordt sinds 1 januari 2008 één keer in de twee maanden grof huishoudelijk afval aan huis opgehaald. Voorheen was dit vaker. Ook dit telt mee in de verlaging van de aanslag.

Uit onderzoek blijkt dat Leeuwarden hiermee ten opzichte van 36 vergelijkbare grote en middelgrote steden goed scoort. Gemiddeld pakt de aanslag voor afvalstoffenheffing in deze steden namelijk 2,2% hoger uit.
Provincie:
Tag(s):