dinsdag, 1. juli 2008 - 21:28

Leiden Noord schoon, heel en veilig

Leiden

In het kader van het project Leiden Buitengewoon Veilig pakt woningcorporatie Sleutels van Zijl en Vliet samen met de gemeente Leiden de komende maanden in Leiden Noord de brandpoorten en de straten aan op de thema’s schoon, heel en veilig. De aftrap is op 2 juli 2008 in de Ambonstraat. Door deze actie en met de hulp van de bewoners moet veel van de voorkomende overlast in de buurt teruggedrongen worden. De actie wordt om 14.15 uur afgetrapt in Speeltuin Oosterkwartier.

In en rond sommige brandpoorten in Leiden Noord veroorzaken hangjongeren en junks overlast. Door bijvoorbeeld hekken te plaatsen, verlichting te plaatsen of te repareren en de omgeving schoon te maken, kan de overlast teruggedrongen worden. Maar deze maatregelen alleen zijn niet voldoende. Daarom zijn ook alle bewoners van het gebied uitgenodigd om mee te helpen met opruimen. En die actie moet zich niet beperken tot alleen dinsdag 2 juli. Het is de bedoeling dat de bewoners, met hulp van de gemeente Leiden en ondersteuning van de woningcorporatie Sleutels van Zijl en Vliet, regelmatig de straat op gaan om de boel schoon te maken en te houden.

De actie is opgezet naar aanleiding van klachten uit bepaalde buurten in Leiden Noord over overlast in en rond brandpoorten. Met de bewoners is afgesproken dat de brandpoorten worden gecontroleerd en – waar nodig en mogelijk – worden opgewaardeerd tot het Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau (PKVW-niveau). De bewoners maken samen met de gemeente Leiden de brandpoorten en het woonomgeving schoon.
Provincie:
Tag(s):