vrijdag, 25. januari 2008 - 14:04

Lelystad in landelijke top 3 van gemeenten met sterkste daling uitkeringsgerechtigden

Lelystad

Lelystad bevindt zich in de top 3 van grote gemeenten met de sterkste daling van uitkeringsgerechtigden in 2007. De daling in Lelystad betrof
17%. Lelystad deelt daarmee een derde plaats met Capelle aan de IJssel. Gemiddeld daalde het aantal uitkeringsgerechtigden in 2007 in de grote gemeenten met 7 %.
De cijfers zijn afkomstig van onderzoeks- en adviesbureau APE, dat de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft onderzocht.
Ook in 2006 is onderzoek gedaan naar de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Ook toen scoorde Lelystad hoog met een 4e plaats (een daling van 16%). Het gemiddelde percentage van 2006 en 2007 brengt Lelystad landelijk op een 2e plaats na Roosendaal.

Zie: http://www.ape.nl/ klik verder op WWBproducten.

Maatwerk: persoonlijke aanpak
Door verschillende instrumenten in te zetten en door maatwerk te bieden aan cliënten die langdurig werkloos zijn, heeft de gemeente Lelystad veel uitkeringsgerechtigden naar werk begeleid.
Er zijn afspraken gemaakt met reïntegratiebedrijven en werkgevers. Er zijn trajecten uitgezet voor regulier werk, stageplaatsen, leerwerkplaatsen, verloningsconstructies (tijdelijk werk) en begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap. Ook verstrekt de gemeente een loonkostensubsidie als bedrijven een uitkeringsgerechtigde aannemen.

Om dit succes vast te houden en ook in 2008 zoveel mogelijk werkzoekenden te begeleiden naar werk, wordt het komend jaar nog meer aandacht geschonken aan de persoonlijke aanpak door middel van:

- een persoonlijk activeringstraject, waarbij samen met de cliënt een grondige analyse wordt gemaakt van kennis, ervaring, kwaliteiten en mogelijkheden en waarbij veel aandacht is voor het werk dat de cliënt zelf wil gaan doen. Zo komen de verwachtingen van cliënt en werkgever zoveel mogelijk overeen.

- Een sluitende aanpak, waarbij mensen die na het verloningstraject geen regulier werk gevonden hebben bijvoorbeeld omdat dit voor hen toch te zwaar blijkt, niet weer in de uitkering terecht komen maar doorstromen naar zogenaamde participatiebanen. Dit zijn banen die vooral tot doel hebben dat mensen aan het maatschappelijk verkeer blijven deelnemen.

- systematische nazorg, waarbij de mensen die aan de slag zijn gegaan in een baan in het eerste jaar nog begeleiding krijgen zodat onverwachte problemen kunnen worden opgelost en niet leiden tot verlies van werk.

- verder investeren in mogelijke werkgevers door werkgevers en werkzoekenden meer bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door een adoptiepact met de werkgever, waarbij deze zich verbindt aan een cliënt, waarin de relatie stapsgewijs verandert van werkoriëntatieplaats, leer-/werkplaats, tot gesubsidieerde arbeidsplaats met een perspectief op een vaste arbeidsovereenkomst
Provincie:
Tag(s):