vrijdag, 13. juni 2008 - 22:32

Lening voor Mode Biënnale 2009

Arnhem

De Stichting Arnhem Mode Biënnale heeft de derde editie, in 2009, in voorbereiding. De stichting heeft de gemeente Arnhem gevraagd om een bijdrage van 450.000 euro, dit jaar, om het evenement tijdig in de steigers te kunnen zetten.

Burgemeester en wethouders hebben 10 juni besloten om een renteloze lening van 450.000 euro te verstrekken als voorschot op de subsidie voor de periode 2009-2012.

De gemeente heeft de twee vorige edities van de Arnhem Mode Biënnale gesteund. Daarbij is ook rijksgeld, dat de gemeente voor vormgeving ontving, naar de Biënnale gegaan. Het rijk presenteert in het najaar het kunstenplan voor de periode 2009-2012, de gemeenteraad van Arnhem stelt in het najaar de programmabegroting 2009-2012 vast.

De gemeenteraad kan dan, evenals het rijk, een integraal besluit nemen. De Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken ontwikkelen een regeling voor internationale programmering Mode en Design, waarin de Arnhem Mode Biënnale naar het zich laat aanzien, opgenomen wordt.

De stichting heeft intussen een eerste concept met begroting uitgewerkt. 2008 geldt als overbruggingsjaar om de eerste voorbereidingen te kunnen treffen. De gevraagde lening van 4½ ton is noodzakelijk om de basisbezetting van medewerkers in stand te kunnen houden, contacten met sponsors en financiers te onderhouden e.d.

De Sonsbeektentoonstelling en de Arnhem Mode Biënnale zijn de twee beeldbepalende internationale culturele festivals in Arnhem.
Provincie:
Tag(s):