dinsdag, 2. december 2008 - 20:15

Leningen voor koopstarters in Berkel-Enschot en Udenhout

Tilburg

Het college heeft het voornemen om huishoudens die voor het eerst een huis willen kopen (koopstarters) te helpen bij het financieren van hun woning. Zij gaat dit doen door Startersleningen uit te geven. Hiervoor is vanaf begin 2009 1,23 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kan het college ongeveer 50 leningen van gemiddeld € 25.000,- verstrekken.

Later kan hier nog ruim een miljoen euro bij komen voor nog eens
40 vergelijkbare leningen. Dit geld is voor een belangrijk deel afkomstig van een provinciale subsidie voor de bouw van goedkope koopwoningen en kan het ministerie van VROM vanuit een landelijke regeling verdubbelen.De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter kan lenen volgens de normen van de NHG. Het is dus een aanvullende hypotheek. De eerste drie jaar hoeft de koper geen rente of aflossing te betalen. Hierdoor zijn er lagere maandlasten bij de aankoop. Na drie jaar wordt bepaald óf en hoe de lening afgelost wordt. Dit gebeurt op basis van een periodieke toets op het inkomen. De gemeente stelt de leningen beschikbaar vanuit een fonds dat zij aanhoudt bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). SVn adviseert de gemeente over de aanvragen en verzorgt het leningbeheer. De gemeente zal in een apart traject bepalen wie onder welke voorwaarden voor de leningen in aanmerking komt en legt dit vast in een gemeentelijke verordening. Het ministerie van VROM halveert de leningskosten voor gemeenten vanuit het Nationaal Fonds Startersleningen (NFS), zolang er nog geld in dit fonds zit.

Uit een inventarisatie van het aanbod van koopwoningen in Tilburg is gebleken dat het aanbod van woningen onder de € 125.000,- ontbreekt en onder de € 150.000,- matig is. Daarboven is het aanbod goed. Hoewel de voorraad goedkope woningen in vergelijking met steden als Breda, Eindhoven en Den Bosch relatief hoog is, kunnen vooral huishoudens met een inkomen tot modaal zonder hulp niet kopen. Volgens de normen
van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen zij een bestaande woning tot ongeveer € 125.000,- financieren. In de dorpen Berkel Enschot en Udenhout hebben koopstarters het bijzonder zwaar. Het aanbod aan koopwoningen begint hier pas vanaf € 225.000,-, een bedrag waar een gezinsinkomen van ongeveer bruto € 50.000,- voor nodig is.
Provincie:
Tag(s):