dinsdag, 27. mei 2008 - 18:51

Leningen voor starters op de woningmarkt

Moerdijk

Met het motto Een (t)huis voor iedereen gaat de gemeente Moerdijk komend najaar VROM- startersleningen verstrekken aan mensen die voor het eerst een koopwoning willen aanschaffen. Hiervoor wordt een fonds opgericht, waarin de gemeente €300.000 reserveert.

Deze regeling wordt op verzoek van de gemeenteraad in het leven geroepen als aanvulling op reeds bestaande instrumenten en om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van een woning tot maximaal € 225.000,-- en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Startersregeling is een speciale lening die de eerste drie jaar aflossingsvrij en renteloos is. Groeit het inkomen na verloop van tijd, dan gaat het betalen van rente en aflossing hiermee in de pas lopen. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een minimum van € 10.000,-- en een maximum van € 30.000,--.

Als de gemeenteraad instemt met het plan, kunnen startende huizenkopers vanaf september van dit jaar een aanvullende lening via de gemeente krijgen.
Provincie:
Tag(s):