donderdag, 27. november 2008 - 10:20

Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe intensiveren samenwerking

Emmen/Hoogeveen

Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe hebben de afgelopen periode de mogelijkheden onderzocht voor intensievere samenwerking. Uit de quickscan is duidelijk geworden, dat verregaande samenwerking op veel terreinen voordelen zal opleveren. De Raden van Toezicht, Ondernemingsraden, Medische Staven, Managementteams en Cliëntenraden hebben inmiddels een positief advies uitgebracht.

Dit betekent dat Leveste en Zorggroep Middenveld Drenthe de samenwerking gaan intensiveren. Dit geldt voor de ziekenhuizen - het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda - evenals voor de ‘care’- onderdelen. Op korte termijn worden samenwerkingsprojecten opgezet die snel uitgevoerd kunnen worden op bijvoorbeeld medisch ondersteunend en facilitair gebied. Andere samenwerkingsprojecten worden onderzocht en voorzien van een implementatieplan.
Provincie:
Tag(s):