donderdag, 29. mei 2008 - 18:21

Lichte stijging vangst muskus- en beverratten

Venlo

Het aantal gevangen muskus- en beverratten is in 2007 iets gestegen, maar de populatie is goed onder controle. Dit blijkt uit de cijfers afkomstig van het jaarverslag over het jaar 2007 dat recentelijk is verschenen. Bij de aanwezige restpopulatie is significante schade aan kades en watergangen afwezig.

De lichte stijging in vangsten deed zich met name voor op plekken aan de Duitse grens waar grensoverschrijdende rivieren als Niers, Swalm, Roer en Worm het land binnenkomen en het natuurgebied bij de Rode Beek in Schinveld. In de overige vanggebieden zijn de vangsten verder gedaald. Voor de grotere instroom in 2007 is geen verklaring. Bij een ongewijzigd beleid in Duitsland is een verdere daling van de vangsten zoals die tussen 2003 en 2006 is opgetreden niet te verwachten.

Een stijging van vangsten na jaren van daling is ook opgetreden bij de bestrijding van beverratten. Het aantal gevangen dieren bedroeg in 2007 428 in Noord Limburg in het werkgebied van Waterschap Peel en Maasvallei en 352 in het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas. De populaties op de Maasplassen en in de Peelgebieden zijn nagenoeg weggevangen. Eerder genoemde grensoverschrijdende rivieren blijven veel vangsten opleveren. De gestegen vangsten hier hebben mogelijk te maken met de extreem zachte winter waardoor meer dieren vanuit Duitsland kwamen afzakken. Limburg zal een belangrijke rol blijven spelen in de zogenaamde grensbewaking die moet voorkomen dat de beverrat zich blijvend in het kwetsbare westen van laag Nederland vestigt met gevaar voor ondermijnen van kades en dijken.
Provincie:
Tag(s):