zaterdag, 11. oktober 2008 - 15:04

Lidl het schoonst, meer gif bij AH en Plus

Amsterdam/Utrecht

Milieudefensie en Natuur en Milieu publiceren vandaag de nieuwe editie van Weet wat je eet Gifmeter. Op www.weetwatjeeet.nl worden nu alle meetgegevens van de overheid naar resten landbouwgif op groente en fruit uit 2006 en 2007 inzichtelijk gemaakt.

Van de grote supermarkten laten Plus en Albert Heijn in 2007 de
grootste verslechtering zien ten opzichte van 2006: zij schotelen hun
klanten duidelijk vuilere producten voor. Lidl en Super de Boer
presteren het best, Plus en de Spar bieden de zwaarst vervuilde
producten aan.

Groente en fruit dat in Nederland zelf is geteeld, blijkt
veruit het schoonst te zijn. Van de grotere producentenlanden komen
Italië en Spanje als slechtste uit de bus.

Na een gezamenlijk beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door de
organisaties van Weet wat je eet, heeft de overheid alle meetgegevens
van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) over de periode 2006 en 2007
vrijgegeven. Op www.weetwatjeeet.nl kunnen consumenten in één oogopslag zien welke supermarkten de schoonste waar aanbieden, welke groente- en fruitsoorten het meest vervuild zijn en uit welke landen de meeste vervuilde producten komen.

Groente en fruit zijn in 2007 in het algemeen iets schoner dan in 2006.
De meeste in Nederland geteelde producten presteren goed en ook
producten uit Duitsland laten een grote verbetering zien.

Wie gif in zijn voedsel wil vermijden, kan Spaanse paprika’s en komkommers beter laten liggen, net als Italiaanse en Griekse druiven. Deze producten bevatten vaak een cocktail aan bestrijdingsmiddelen, met uitschieters van veertien verschillende gifsoorten per product. Bij sommige van deze producten is directe gezondheidsschade voor jonge kinderen niet uit te sluiten.

De huidige wettelijke grenzen aan gif op groente en fruit blijken
namelijk niet voldoende om jonge kinderen te beschermen tegen
gezondheidsschade door resten van landbouwgif.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor een groot aantal
gifstoffen een gezondheidsnorm vastgesteld voor kwetsbare groepen zoals kinderen, en uit de meetgegevens van de VWA blijkt dat deze norm in 2006 en 2007 geregeld wordt overschreden.

Bij meer dan driekwart van de aangetroffen overschrijdingen van deze gezondheidsnormen was er echter géén sprake van een wetsovertreding, waardoor de Voedsel en Waren Autoriteit niet heeft kunnen ingrijpen.

Milieudefensie en Natuur en Milieu hebben de supermarkten gewezen op de tekortkomingen van de wet. Zij zouden, net als de meeste Duitse
supermarkten al doen, extra eisen kunnen stellen aan hun leveranciers.

ALDI, Super de Boer en de Lidl hebben hierop snel en adequaat
gereageerd. De overige supermarkten zijn opgeroepen dit voorbeeld te
volgen, maar tot nog toe weigeren zij hun klanten beter te beschermen.

Het mogelijke effect hiervan is dat de Nederlandse handel de schoonste
producten exporteert naar Duitsland en de meer vervuilde producten
levert aan de achterblijvende Nederlandse supermarkten.

De Weet wat je eet Gifmeter is direct bereikbaar via
www.weetwatjeeet.nl/gifmeter
Provincie:
Tag(s):