dinsdag, 8. april 2008 - 15:34

Liever zonneschermen dan reclameborden op geluidsscherm Betuwelijn

Gelderland

Reclame borden op de geluidsschermen van de Betuwelijn dragen bij aan een extra vervuiling van het landschap en zijn te afleidend voor de verkeersdeelnemers op de naastgelegen A15, aldus statenlid Pieter Plug van de ChristenUnie.

De ChristenUnie reageert daarmee op het idee van de exploitant van de Betuwelijn om reclameborden op de geluidschermen te willen plaatsen. Volgens Pieter Plug moeten automobilisten op de A15 zich concentreren op het verkeer en de overige verkeersdeelnemers en niet worden afgeleid door allerlei commerciële reclame-uitingen.

De Christenunie heeft begrip voor de ideeën van de exploitant om de saai ogende geluidschermen functioneel te gebruiken. De toename van het aantal voertuigen op de weg vraagt om steeds meer alertheid van de verkeersdeelnemers. De weggebruiker wordt tijdens zijn rit op de snelwegen steeds meer geconfronteerd met in het oog springende reclameborden, reclame-uitingen op bedrijfspanden, kunstwerken en andere sterk opvallende aandachtstrekkers langs de weg. Dit leidt de verkeersdeelnemers alleen maar af en bevordert de verkeersveiligheid niet, aldus statenlid Pieter Plug.

De ChristenUnie wordt hierin gesteund door Rijkswaterstaat, die ook al langer haar zorgen heeft over toename van verkeersafleidende reclameborden langs snelwegen. De ChristenUnie wil nu via schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland weten of het plaatsen van dergelijke reclameborden vergunningsplichtig is.

Tevens wil de ChristenUnie weten of er juridische of planologische
mogelijkheden zijn om als provinciale overheid dergelijke reclame uitingen langs snelwegen te voorkomen.

De ChristenUnie fractie is enthousiast over het idee om de geluidschermen te voorzien van zonnepanelen. Voor de exploitant van de Betuwelijn zal het idee ongetwijfeld ingegeven zijn om op termijn financiële middelen te generen.

De partij is positief over dit idee omdat zonnepanelen een fraaier uitzicht geven op de geluidschermen dan de huidige betongrijze wanden en het levert ook nog eens een positieve bijdrage aan duurzame energie. Wel zal er nog studie gedaan moeten worden naar mogelijke reflectie gevolgen van de zonnepanelen voor verkeersdeelnemers en de omgeving.

De ChristenUnie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of het ook positief staat in het idee om zonnepanelen op de geluidsschermen te plaatsen. Aanvullend wil de ChristenUnie weten of Gedeputeerde Staten bereid zijn om in gesprek te gaan met de exploitant en de gemeenten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het
idee en te bezien of er misschien marktpartijen zijn die het idee mede willen ondersteunen en uitwerken.

Het zou een unieke mogelijkheid zijn om als provincie samen met de exploitant van de Betuwelijn en een energieleverancier een extra bijdrage te leveren aan duurzame energie in de provincie.
Provincie:
Tag(s):