dinsdag, 1. januari 2008 - 18:07

Liftwedstrijd gaat dit jaar naar Vysoke Zibridovice

Wommels

Op nieuwjaarsdag zijn de deelnemers van de 7de liftwedstrijd vertrokken vanuit hun stamcafé Jimbar in Wommels naar Vysoke Zibridovice een klein dorpje in het noorden van Tsjechië. De eindbestemming is een klein pension in de “middle of now where�. Sinds 1 januari 2002 hebben enkele stamgasten van bruincafé de Jimbar in Wommels een jaarlijkse traditie, ze organiseren op 1 januari een liftwedstrijd vanaf de Jimbar naar een bestemming ergens in Europa.

Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit: Klaas Malda en Amarins Bouma, Wybren Jorritsma en Namkje Koudenburg, Sjoerd Rispens en Jaring Rispens, Tjitte Jelle Verbeek en Wytske Vermeulen, Tsjeard Hofstra en Sjoukje Koudenburg, Bram van Beem en Douwe Hibma, Beitske Kooistra en Jeljer Zijlstra en tot slot het team van Paul Reitsma en Boukje Heeringa.

Rond eind november komen de lifters ieder jaar bij elkaar in de Jimbar en dan wordt in een luchtige vergadering over de eindbestemming gesproken. Meestal met een gebruikelijk potje bier in de hand, wordt dan uit de grote Bosatlas een niet simpel te bereiken eindbestemming gekozen.

De lifters hebben enkele regels opgesteld maar één springt er wel uit en dat is dat ze niet met een Fiat Mulitpla mogen liften want dat zijn ontzettend lelijke "auto's". Wie daar wel in stapt wordt direct gediskwalificeerd. Deze regel stamt overigens uit 2002 toen deze wagens net op de markt kwamen. Een andere hoofdregel is dat er geen geld mag worden uitgegeven aan vervoer, echt liften dus. Elk team bestaat uit 2 personen, om veiligheidsredenen moet minimaal één teamlid mannelijk zijn.

Bij de eerste wedstrijd in 2002 naar Milaan kwamen 5 teams aan de start. De lifters werden toen nog voor "onnozel" verklaard. De jaren daarop werd er gelift naar Luxenburg, Sennen (Engeland), Göteborg (Zweden), Hel (Polen) en Frankrijk. Alle winnende koppels waren binnen 24 uur op de eindbestemming.
Provincie:
Tag(s):