zaterdag, 13. december 2008 - 11:13

Limburger van Verdienste voor gebroeders Felder

Maastricht

Gouverneur Léon Frissen heeft vrijdagmiddag de Limburger van Verdienste overhandigt aan Sjeuf en Werner Felder. Gedeputeerde Staten hebben besloten de Limburger van Verdienste aan de gebroeders Felder toe te kennen uit waardering voor hun jarenlange bijzondere verdiensten op geologisch en archeologische gebied voor Limburg.

De gebroeders Felder zijn vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in de geologie, paleontologie en de prehistorie van Limburg. Op een intensieve manier hebben zij zich ingezet om aardlagen te beschrijven en in kaart te brengen, fossielen te zoeken en te rubriceren. Het Natuurhistorisch Museum Maastricht bezit een prachtige geologische verzameling die onder meer door de Felders is ingebracht.

Op wetenschappelijk gebied hebben de heren Felder een voorname positie verworven vanwege hun gedegen kennis en brede ervaring op het terrein van de geologie, paleontologie en archeologie. Bovendien hebben zij hun levenswerk, hun uitzonderlijke kennis en belangstelling voor de aarde en haar geschiedenis voor een breed publiek ontsloten en toegankelijk gemaakt.
Provincie:
Tag(s):