dinsdag, 20. mei 2008 - 17:05

Limburgers voelen zich sterk verbonden met buurlanden

Maastricht

Het leven van de burgers in Limburg draagt steeds meer een grensoverschrijdend karakter. De verbondenheid met het omringende buitenland is sterk (van 63% in Noord-Limburg tot 80% in Maastricht-Heuvelland). Jongere inwoners (15-24 jaar) voelen zich minder verbonden (60%). Dit blijkt uit het Bevolkingsonderzoek Limburg 2008 (BOL) dat is uitgeveord onder 3000 inwoners van de provincie.

Eenzelfde tendens valt te constateren bij het belang dat burgers hechten aan inter-nationalisering van het onderwijs. Van de jongeren onderschrijft 54% dit belang, van de 65-plussers 74%. Ook gaan burgers voor steeds meer zaken naar het omringende buitenland. Werken over de grens wordt steeds minder een probleem.

56% van de burgers vindt Limburg aantrekkelijk genoeg voor jongeren om er zich te vestigen. Jongeren denken hier niet anders over dan ouderen. Bekend is dat onder afgestudeerden van de Universiteit Maastricht vooral de beschikbaarheid van geschikt werk en de behoefte om terug te gaan naar de regio van herkomst de belangrijkste criteria zijn om zich niet te vestigen in Limburg. In de regio Parkstad vindt slechts 26% van de burgers dat de toekomst voor jongeren er goed uitziet, terwijl dat in Noord-Limburg 41% is. Toch blijft het Limburggevoel hoog. 89% van de burgers geeft aan zich wel eens Limburger of Limburgse te voelen.


Opvallend is de bezorgdheid van de bevolking over criminaliteit en de kwaliteit van de zorg. Deze onderwerpen behoren niet tot de belangrijkste verantwoordelijkheid van de Provincie, maar burgers geven aan het belangrijk te vinden dat de Provincie hiervoor aandacht vraagt en houdt bij medeoverheden en relevante andere partijen.

Het Bevolkingsonderzoek Limburg 2008 is gebaseerd op vragen rondom de vijf programma’s van het nieuwe coalitieakkoord. De opzet van dit rapport wijkt af van de voorgaande jaren, omdat er in 2007 een nieuw coalitieakkoord gesloten is met inhoudelijk andere accenten.
Provincie:
Tag(s):