dinsdag, 21. oktober 2008 - 15:58

Limburgs Landschap herstelt heide in Maasduinen

Nieuw-Bergen

Op de Eckeltse Bergen gelegen tussen Nieuw-Bergen en Siebengewald zijn momenteel werkzaamheden aan de gang om over een oppervlakte van 7 hectare heide terug te krijgen en tevens een heideverbindingszone te realiseren door Nationaal Park de Maasduinen.

In het landschap van de Maasduinen in Noord-Limburg nam de heide een eeuw geleden een veel ruimere plaats in. Door ontginningen en bosaanleg is het areaal heide teruggedongen tot enkele mooie maar relatief kleine restanten. Binnen het Nationaal Park zijn de Bergerheide en Landgoed de Hamert de grootste nog resterende heideterreinen. Door drastische afname van het leefgebied kwam, naast een bijzonder landschap, ook de typische planten- en dierenwereld van heideterreinen in gevaar. Door isolatie konden populaties elkaar niet meer bereiken en verdwenen dier- en plantensoorten soms lokaal en soms zelfs voorgoed uit het gebied.

Binnen het Nationaal Park wordt door Het Limburgs Landschap samen met collega terreinbeheerders gemeente Bergen en Staatsbosbeheer gewerkt aan een verbindingszone tussen heideterreinen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk plaatselijk bomen te kappen en de voedselrijke humuslaag te verwijderen. Op deze manier krijgt de heide weer kans zich te herstellen.

Door deze werkzaamheden uit te voeren wordt een bijdrage geleverd aan het herstellen van het bijzondere heidelandschap, inclusief bijbehorende dieren en planten. Typische heidebewoners die naar verwachting zullen profiteren zijn bijvoorbeeld zandhagedis, gladde slang, verschillende broedvogels zoals de tapuit en de nachtzwaluw en vele soorten insecten waaronder dagvlinders. Het hout zal grotendeels versnipperd worden om te gebruiken voor het opwekken van groene stroom. Door de meer open heideterreinen in de bossen ontstaan ook mooie uitzichten.
Provincie:
Tag(s):