vrijdag, 21. november 2008 - 19:18

Limburgs model moet drugstoerist weren

Venlo

Burgemeester Bruls van Venlo pleit ervoor om te starten met een Limburgse aanpak om de toestroom van niet-Nederlandse drugstoeristen te beperken. Het Limburgse model kan als voorbeeld dienen voor andere grensgemeenten in Nederland. Dit zegt de Venlose burgemeester na afloop van de wiettop die in Almere door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd gehouden. Voor de top hadden zich 30 gemeenten aangemeld.

Volgens Bruls is Limburg een geschikte provincie om gezamenlijk te starten met het tegengaan van de toestroom van buitenlandse drugstoeristen. Limburg wordt bijna helemaal omsloten door het buitenland. Het is dan wel noodzakelijk dat alle gemeenten met coffeeshops in Limburg gezamenlijk optrekken. “Het heeft geen enkele zin als we in Venlo beperkende maatregelen nemen, als bijvoorbeeld Roermond dat niet doet�, aldus Bruls. “De relatief korte reisafstand tussen de Limburgse gemeente vraagt om een gezamenlijke aanpak.�

Het invoeren van een gezamenlijk pasjessysteem voor alle coffeeshops in grensgemeenten en het gelijkstellen van de openingstijden zijn twee maatregelen die de toestroom van drugstoeristen kunnen beperken. Door het pasjessysteem is het niet mogelijk om op één dag in meerdere coffeeshops tegelijk te kopen.

Het aantal Duitse drugstoeristen dat naar de Venlose coffeeshops komt is aanzienlijk, ongeveer 80% van de kopers is Duits. “Wanneer we deze toestroom kunnen stoppen, dan is het probleem in Venlo praktisch opgelost,� zegt Bruls. Hij roept de regering daarom op om op Europees niveau afspraken te maken om het weigeren van niet-Nederlandse drugstoeristen mogelijk te maken.
Provincie:
Tag(s):