dinsdag, 24. juni 2008 - 15:55

Limburgse Pabo's willen krachten bundelen

Venlo

Hogeschool Zuyd en Fontys Hogescholen willen de educatieve infrastructuur in Limburg naar de toekomst versterken. Daartoe hebben de besturen van beide hogescholen vorige week besloten beiden een verkenner aan te stellen. Zij zullen de huidige situatie onderzoeken en over drie maanden met gezamenlijke aanbevelingen komen voor de toekomst.

Momenteel verzorgen de vijf Limburgse pabovestigingen (Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht) onderwijs voor zo’n 1200 studenten. De besturen van Hogeschool Zuyd en Fontys Hogescholen hebben recentelijk in hun bestuurlijk overleg besloten te gaan onderzoeken op welke manier het pabo-onderwijs in Limburg minder versnipperd en dus beter kan worden verzorgd. Het doel is na te gaan of een concentratie en krachtenbundeling van de Limburgse pabo’s tot een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de pabo-opleidingen kan leiden, met daarmee een aantrekkelijker toekomstperspectief in bredere zin. Er wordt dus ook gekeken naar de totale educatieve infrastructuur van pabo tot masteropleiding. Dit alles in relatie tot de vraag van het werkveld, de schoolbesturen. De verkenners zullen uiterlijk over drie maanden hun bevindingen en aanbevelingen aan de besturen van beide hogescholen rapporteren.
Provincie:
Tag(s):