dinsdag, 26. augustus 2008 - 13:54

Longstay TBS-ers krijgt drie varianten

Amsterdam

Staatssecretaris Albayrak van Justitie wil binnen de huidige longstay komen tot drie verschillende beveiligings- en zorgniveau’s. De drie differentiaties doen recht aan de grote verschillen in zorg- en beveiligingsbehoefte binnen de longstaypopulatie. Dat schrijft de staatssecretaris in het Beleidsstandpunt longstay forensische zorg, dat dinsdag 26 augustus aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Het beleidsstandpunt wordt uitgewerkt in een nieuw beleidskader longstay forensische zorg, dat uiterlijk in december 2008 gereed moet zijn en het huidige beleidskader longstay zal vervangen.

Tbs-gestelden bij wie de tbs-behandeling niet leidt tot een voldoende afname van het recidiverisico, zijn aangewezen op langdurige forensische zorg en beveiliging. Hun verblijf in de inrichting is niet langer gericht op resocialisatie, maar op stabilisatie van de stoornis.

De huidige longstay maakt te weinig onderscheid naar de verschillende ernstige psychische stoornissen en daarmee gepaardgaande gevarieerde zorg- en beveiligingsbehoefte.

In het nieuwe beleidskader worden drie differentiaties ingevoerd:
Longstay: voor tbs-gestelden met een hoog beveiligingsniveau en een laag, matig of hoog zorgniveau;
Longcare met beveiliging: voor tbs-gestelden met een gemiddeld beveiligingsniveau en een matig of hoog zorgniveau;
Longcare: voor tbs-gestelden met een laag beveiligingsniveau en een hoog zorgniveau.
Combinaties van weinig zorg en weinig beveiliging komen in de longstay forensische zorg niet voor.

In beroep mogelijk
Naast de invoering van de differentiaties zal in het nieuwe beleidskader ook de rechtspositie van de tbs-gestelde worden versterkt. Naast de bestaande mogelijkheid tot beroep tegen een besluit tot plaatsing in de voorziening voor longstay forensische zorg, komt er ook een mogelijkheid tot beroep tegen voortzetting van de plaatsing. Hiervoor is het nodig dat de Minister van Justitie periodiek een nieuw plaatsingsbesluit neemt. Deze periode wordt gesteld op drie jaar.

Geen verruiming verlof
In het nieuwe beleidskader worden de mogelijkheden van verlof niet verruimd. Dit betekent dat tbs-gestelden, die zijn aangewezen op longstay forensische zorg, alleen in aanmerking komen voor begeleid verlof op grond van humanitaire gronden. Dit verlof is niet gericht op resocialisatie.

Pas bij de evaluatie van het nieuwe beleidskader wil de staatssecretaris bezien of uitbreiding van de verlofmogelijkheden voor bepaalde patiënten wenselijk is.

Het beleidsstandpunt van de staatssecretaris vormt tevens de reactie op het advies dat de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in februari heeft uitgebracht.
Provincie:
Tag(s):