maandag, 28. juli 2008 - 17:02

Loswal Wemeldinge afgesloten

Wemeldinge

Rijkswaterstaat heeft sinds maandag de loswal Wemeldinge, in de westelijke kanaalarm van het Kanaal door Zuid-Beveland, afgesloten voor publiek gebruik. Uit recente inspecties en berekeningen blijkt dat de loswal niet voldoet aan de geldende eisen en veiligheidsnormen.

Om onnodige risico’s te vermijden gelden vanaf vandaag een afmeerverbod en een verbod om de loswal te betreden. Er zijn verbodsborden en hekken geplaatst.

De loswal, met een lengte van 100 meter en een breedte van 50 meter, wordt grotendeels gebruikt voor het laden, lossen en overslaan van goederen van binnenvaartschepen. Schades in de vorm van verzakkingen en scheuren, die regelmatig zijn hersteld, laten echter zien dat de loswal niet voldoet aan de eisen die aan de kade gesteld mogen worden. De kans op verregaande schade bij gelijkblijvend gebruik en de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s worden te groot geacht.

Rijkswaterstaat heeft met de huidige gebruikers van de loswal stringente afspraken gemaakt over toekomstige gebruik om de bedrijfsvoering niet in het geding te laten komen. Tevens onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor een oplossing van het probleem.
Provincie:
Tag(s):