maandag, 29. september 2008 - 15:42

Lou Goedel Havenmeester van het Jaar 2008

Werkendam

Lou Goedel, havenmeester van Werkendam, is op vrijdag 26 september gekozen is tot Havenmeester van het jaar 2008. Goedel maakt zich al jaren verdienstelijk voor de Vereniging van Havenmeesters in Nederland (VHN).

Voordat hij vijf jaar geleden toetrad tot het bestuur, maakte Lou deel uit van een werkgroep ter ondersteuning van de doelstelling van de VHN. Lou Goedel is iemand die de wereld om zich heen met belangstelling in zich opneemt om er altijd op positieve wijze op te reageren. Zo kan de VHN altijd een beroep op hem doen en is hij actief betrokken bij het wel en wee van de leden. Niet alleen als secretaris, maar ook als mens.

Hij spreekt met trots over zijn haven die groot is zonder dat dit in overslagcijfers tot uitdrukking komt omdat het met name een reparatiehaven is. Hij draagt niet alleen zijn haven en werkgever een warm hart toe, maar ondersteunt de gemeente ook als ondernemingsraadlid vanuit een nautisch perspectief. Goedel is maatschappelijk sterk betrokken en zit nooit stil. Hij bekleedt diverse vrijwillige nevenfunties in zijn woonplaats Babyloniënbroek, waar o.a. kerk en sportgemeenschap kunnen profiteren van zijn niet aflatende inzet en enthousiasme.
Provincie:
Tag(s):