zaterdag, 28. juni 2008 - 11:13

Lucht Nederland schoner en gezonder

Amsterdam

Bijna 2 miljard euro moet er voor zorgen dat luchtkwaliteit in Nederland verbetert. Dat staat in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer dat de ministerraad heeft vastgesteld. De lucht in Nederland is al relatief schoon, maar op een paar plekken is extra ruimte nodig om op tijd te voldoen aan de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide.

Het beschikbare budget bestaat onder meer uit 555 miljoen euro voor generieke maatregelen (zoals roetfilters voor dieselmotoren, luchtwassers voor pluimveebedrijven en voor onderzoek naar innovatieve maatregelen), 625 miljoen euro voor maatregelen rondom het hoofdwegennet (zoals flexibele snelheidsbeperking en schermen) en 370 miljoen euro voor lokale maatregelen. In aanvulling daarop stellen gemeenten een bedrag van 340 miljoen euro beschikbaar.
Categorie:
Tag(s):