dinsdag, 29. juli 2008 - 17:43

Luchtenburg-Kruiningen open voor landbouwverkeer

Kruiningen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de N289 van Luchtenburg naar Kruiningen open te stellen voor langzaam rijdend (landbouw)verkeer. Voor dit verkeer zullen half augustus aparte doelgroepstroken worden ingericht.

De provinciale weg N289 tussen het kruispunt Luchtenburg en Kruiningen is een autoweg waar 100 km/u mag worden gereden. De weg bestaat uit 2 x 2 rijstroken, gescheiden door een tussenberm.

Na het opheffen van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder is het aantal auto's dat van dit wegvak gebruik maakt, sterk afgenomen. De functie van de weg is daardoor duidelijk gewijzigd en daardoor te breed voor het huidige gebruik.

Landbouwverkeer maakt nu gebruik van de naastgelegen parallelweg. Deze parallelweg wordt echter ook veel door fietsers, met name scholieren, gebruikt. Dit leidt tot gevaarlijk situaties. Omdat doorgaand landbouwverkeer na de openstelling gebruik kan maken van de hoofdrijbaan, zal de parallelweg fietsvriendelijker en veiliger worden.

Omstreeks half augustus zal worden begonnen met het inrichten van de doelgroepstroken voor landbouwverkeer. De hoofdrijbaan zal door deze maatregelen niet langer als autoweg worden aangeduid. De maximumsnelheid wordt daardoor verlaagd tot 80 km/uur.

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in de loop van week 34
worden afgerond.
Provincie:
Tag(s):