donderdag, 11. september 2008 - 9:53

Luchtkwaliteit horeca beter door rookverbod

Groningen

De luchtkwaliteit in de horeca is aanzienlijk verbeterd na de invoering van het rookverbod. Uit cijfers van een gezamenlijk onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), blijkt dat de concentratie fijn stof in de lucht in een rookvrije ruimte gemiddeld negen keer lager is dan wanneer in deze gelegenheden nog gerookt werd.

Binnen het onderzoek is de luchtkwaliteit in 61 horecagelegenheden zowel vóór als na de invoering van het rookverbod gemeten. Zowel na de eerste als de tweede meting zijn de resultaten besproken met de ondernemer. Het merendeel van de bezochte ondernemers reageerde positief op de bezoeken.

Tijdens het onderzoek werd gedurende twintig minuten het gehalte PM2.5, kleine stofdeeltjes in de lucht, gemeten. Deze deeltjes kunnen, doordat ze zo klein zijn, tot diep in de longen worden ingeademd, waardoor ze schade toebrengen aan longen, hart en bloedvaten.
Provincie:
Tag(s):