woensdag, 19. maart 2008 - 21:06

Luchtvaartbranche verliest kort geding tegen Staat over ecotax

Beek

De reis- en luchtvaartbranche heeft met teleurstelling gereageerd op het oordeel van de rechter in Den Haag over de Ecotax. Diverse vliegvelden, waaronder Maastricht Aachen Airport (MAA) en luchtvaartmaatschappijen hadden een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat om de invoering van de vliegtax per 1 juli van tafel te krijgen. De rechter gaf hen echter geen gelijk.

De rechter verwierp alle bezwaren tegen de invoering van de tax, omdat deze niet “onomstreden� in strijd zouden zijn met bepalingen van de Chicago Conventie, de belemmering van vrij economisch verkeer tussen de EU-lidstaten en met Europese regelgeving betreffende staatsteun (omdat transferpassagiers de tax niet hoeven te betalen).

Sander Heijmans, CEO van de luchthaven: “Het feit dat de rechter geen uitspraak doet op het verzoek van MAA tot opschorting van de tax totdat de Europese Commissie zich heeft uitgesproken aangaande mogelijke staatsteun, is ronduit teleurstellend. De rechter kiest echter de makkelijke weg door te stellen dat “de eventuele onrechtmatigheid van deze steun de rechtmatigheid van de heffing zelf niet kan aantasten�. Met andere woorden: de passagier moet de tax betalen, ook al zou er sprake zijn van staatsteun. Wij gaan de uitspraak uiteraard nauwkeurig bestuderen en beraden ons momenteel op verdere stappen. Wij leggen ons echter zeer waarschijnlijk niet bij deze uitspraak neer�.

De Ecotax wordt per 1 juli a.s. effectief: elke vertrekkende passgier dient een extra heffing ad € 11,25 te voldoen voor vliegreizen naar bestemmingen binnen de EU c.q. met een afstand kleiner dan 2.500 km. Voor alle overige bestemmingen geldt een extra heffing ad € 45,-. Omdat de tax alleen in Nederland wordt ingevoerd zal de invoering hiervan vooral voor luchthavens in de grensregio’s grote gevolgen hebben. De uiteindelijke negatieve effecten voor de Nederlandse economie zullen veel groter zijn dan de verwachte opbrengst voor de schatkist ad € 350 miljoen op jaarbasis.
Provincie:
Tag(s):